6 February, 2023

THÔNG BÁO

DANH SÁCH CÁC THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

VÀO CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN THẦN HỌC (STB)

HỌC VIỆN CÔNG GIÁO VIỆT NAM

NIÊN HỌC 2018 – 2019

Kính gửi: Quý Bề Trên,

                 Quý Giám Đốc và Giám Học,

                 và toàn thể thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh chương trình Cử Nhân Thần  Học (STB) niên học 2018-2019,

 

Căn cứ vào Quy Chế Tuyển Sinh của Học Viện Công Giáo Việt Nam (HVCGVN),

Căn cứ vào Quy Định của Ban Tuyển Sinh và Quyết Định của Ban Học Vụ HVCGVN,

HVCGVN xin công bố điểm chuẩn chương trình Cử Nhân Thần Học (STB) niên học 2018-2019 là: 135/200 (tương đương với 13,5/20). Điểm chuẩn này là trung bình cộng kết quả của hai môn thi Giáo Lý và Việt Văn. Dựa vào điểm chuẩn này, cùng với những điều kiện cần về khả năng ngoại ngữ được thể hiện qua kỳ thi Anh ngữ, HVCGVN xin công bố:

 

  1. DANH SÁCH XẾP THEO THỨ TỰ TÊN CÁC THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO CHƯƠNG TRÌNH STB NIÊN HỌC 2018-2019

STT

SBD Tên thánh Họ

Tên

1. STB001 Nt. Matta NGUYỄN THỊ VÂN ANH
2. STB003 Giuse NGUYỄN QUANG BÌNH
3. STB007 Augustino NGUYỄN TẤN DŨNG
4. STB010 Nt. M. Labou. ĐỖ THỊ DUYÊN
5. STB011 Nt. Agnus NGUYỄN LÊ LINH GIANG
6. STB012 Antôn PHẠM VĂN HÀI
7. STB016 Gioan HỒ NGỌC HOÀI
8. STB019 F.X NGUYỄN HOÀNG
9. STB021 Nt. Anna NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG
10. STB022 Nt. Maria HOÀNG THỊ THIÊN HƯƠNG
11. STB024 Nt. Maria ĐỖ HỒNG HƯỞNG
12. STB026 Nt. Anna TRẦN THỊ THU HUYỀN
13. STB027 Nt. Têrêsa NGUYỄN NỮ MINH KHUÊ
14. STB030 Nt. Maria LƯƠNG THỊ LAN
15. STB036 Nt. Monica PHẠM THỊ THANH MINH
16. STB037 Ts. Giuse BÙI VĂN NĂNG
17. STB038 Nt. Maria LÊ THỊ KIM NGÂN
18. STB042 Nt. Marie- Henri NGUYỄN THỊ Ý NHI
19. STB043 Nt. Maria PHẠM THỤY Ý NHI (*)
20. STB044 Nt. Têrêsa PHẠM THỊ HỒNG NHUNG
21. STB046 Nt. Têrêsa PHAN THỊ NGỌC OANH
22. STB048 Nt. Anna NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
23. STB059 Ts. Giuse NGUYỄN VĂN THẮNG (*)
24. STB060 Phêrô  NGÔ VĂN THẮNG (*)
25. STB061 Nt. Teresa ĐỖ THANH THẢO
26. STB066 Nt. Maria LÊ THỊ LỆ THU
27. STB068 Nt. Maria NGUYỄN THỊ THỦY
28. STB074 Đaminh BÙI VĂN TRÍ
29. STB076 Nt. Maria ĐẶNG THỊ MINH TRINH
30. STB081 Nt. Agnes LÊ THỊ TƯƠI
31. STB082 Phêrô Maria LÊ VĂN TƯỜNG
32. STB083 Nt. Anna THÁI THỊ TUYẾT
33. STB084 Nt. Maria PHẠM NGỌC THÙY VÂN
34. STB088 Nt. Maria TRỊNH THỊ TƯỜNG VI
35. STB087 Nt. Têrêsa NGUYỄN THỊ VUI

Lưu ý:

1) Hai (2) thí sinh sau đây, tuy đã trúng tuyển, nhưng cần bổ sung một số điều kiện (xin liên hệ với Ban Thư Ký của HVCGVN để được hướng dẫn):

1. STB013 Nt. Marie-Hermine TRƯƠNG THỊ HIỀN
2. STB069 Phaolô VÕ VĂN THUYÊN

2) Các thí sinh có số Báo danh STB043; STB059; và STB060 có dấu (*) liên hệ với Văn Phòng HVCGVN từ ngày 10/07 – 20/07/ 2018 để bổ túc hồ sơ và một số điều kiện cần thiết.

3) Các thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ đăng ký nhập học tại Văn phòng HVCGVN từ ngày 01/8 – 31/08/ 2018. Chi tiết hồ sơ sẽ thông báo sau.

 

Xin chúc mừng các thí sinh trúng tuyển vào chương trình STB HVCGVN trong niên học 2018-2019. Cầu chúc Quý Tân Sinh Viên luôn có nhiều quyết tâm và niềm vui trong việc tìm kiếm và đào sâu Chân – Thiện – Mỹ của Thiên Chúa.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho Học Viện của chúng ta!

 

HVCGVN, ngày 4 tháng 07 năm 2018

 

+ Giuse Đinh Đức Đạo

Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc

Viện Trưởng Học Viện Công Giáo Việt Nam

 

Ghi chú:

Quý Hữu Trách muốn biết chi tiết về kết quả thi tuyển sinh, xin vui lòng liên lạc với Ban Thư Ký Văn Phòng Học Viện Công Giáo theo địa chỉ email: hocvienconggiao@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *