31 January, 2023

THÔNG BÁO
DANH SÁCH CÁC THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC THẦN HỌC (STL)
NIÊN KHÓA 2018 – 2019

Kính gửi: Quý Đức Cha Giáo phận
Quý Bề Trên,
và toàn thể thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh chương trình Cao học Thần Học (STL) niên học 2018-2019,

Căn cứ vào Quy Chế Tuyển Sinh của Học Viện Công Giáo Việt Nam (HVCGVN),
Căn cứ vào Quy Định của Ban Tuyển Sinh và Quyết Định của Ban Học Vụ HVCGVN,
HVCGVN xin công bố:

1. DANH SÁCH XẾP THEO THỨ TỰ TÊN CÁC THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO CHƯƠNG TRÌNH STL NIÊN HỌC 2018-2019

STT

SBD Tên thánh Họ Tên

Ngày sinh

1 STL001 Ts. GB.Maria Nguyễn Văn Cường 10/10/1987
2 STL002 Cs. Giacôbê NGUYỄN BÁ ĐÀI 08/20/1977
3 STL006 Pt. Sylvester NGUYỄN HUY HOÀNG 20/12/1987
4 STL007 Lm. Laurensô TRẦN MINH PHƯƠNG 06/06/1983
5 STL008 Lm. Giuse BÙI THANH QUANG 06/19/1984
6 STL011 Lm. Giuse HOÀNG QUANG TRÍ 14/01/1982
7 STL014 Lm. Gioan. B PHẠM QUANG VINH 12/26/1984
8 STL015 Lm. Stêphanô LÊ THÁI       1976

Các thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ đăng ký nhập học tại Văn phòng HVCGVN từ ngày 01/8 – 31/08/ 2018. Chi tiết hồ sơ sẽ thông báo sau.

2. Các thí sinh trong danh sách sau, xin liên hệ với Trưởng Ban Học Vụ của HVCGVN: Cha Antôn Nguyễn Cao Siêu, email: ncaosieusj@gmail.com để bổ sung một số điều kiện còn thiếu, nhằm đáp ứng những yêu cầu của HVCGVN đối với sinh viên theo chương trình STL.

STT SBD Tên thánh Họ Tên Ngày sinh
1 STL003 Pt. Gioan.B NGUYỄN HỒNG DUY 24/02/1987
2 STL004 Lm. Gioan.B NGUYỄN TRỌNG HIỀN 06/01/1985
3 STL005 Lm. Phêrô HOÀNG VĂN HIỆP 02/10/1980
4 STL009 Lm. Phaolô NGUYỄN DUY TÂN 04/09/1985
5 STL010 Lm. Phil. Neri NGUYỄN XUÂN THẢO 07/05/1979
6 STL012 Lm. Gioan TRƯƠNG MINH TRÚC 03/07/1981

Xin chúc mừng các thí sinh trúng tuyển vào chương trình STL HVCGVN trong niên học 2018-2019. Cầu chúc Quý Tân Sinh Viên luôn có nhiều quyết tâm và niềm vui trong việc tìm kiếm và gặp được Chân – Thiện – Mỹ.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho Học Viện của chúng ta!

HVCGVN, ngày 10 tháng 07 năm 2018

+ Giuse Đinh Đức Đạo
Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc
Viện Trưởng Học Viện Công Giáo Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *