29 January, 2023

Single open book on green grass.

THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ ANH NGỮ “LỚP CHIỀU”
KHÓA 2 NĂM HỌC 2018 – 2019

Chương trình Anh Ngữ “Lớp chiều” dành cho tất cả mọi người, những đối tượng yêu thích “Anh Ngữ Công Giáo”, yêu thích sư phạm nhà đạo trong việc giảng dạy ngoại ngữ: đề cao chất lượng giảng huấn, thụ huấn, tính hiệu quả thật và tinh thần phục vụ tận tâm. Đặc biệt, Chương trình Anh Ngữ “Lớp chiều” khích lệ các bạn có ý muốn theo học các ngành chuyên môn tại HVCGVN, các đại chủng viện, học viện… Chương trình sẽ được tổ chức thành bảy cấp lớp. “Số học viên từ 10 người/lớp trở lên (không quá 25 người/lớp)” (Xin xem Thời khóa biểu và mô tả tổng quát về các cấp lớp). Chương trình Anh Ngữ “Lớp chiều” sẽ thích ứng để thay đổi cho phù hợp.

1. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05-01-2019.
2. Nơi học: tại HVCGVN trong Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn (TTMV), số 6 bis Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
3. Học phí trọn khóa (50 tiết): 5.000.000 đồng. Các học viên chuẩn bị thi vào HVCGVN có thể xin “trợ cấp” từ Quỹ Học Bổng của HVCGVN (x. “Nội quy”; c/o VP HVCGVN).

Mọi thắc mắc, xin liên hệ với VP. HVCGVN vào các ngày trong tuần: từ thứ hai đến thứ sáu, 7g30 – 11g00, hoặc theo địa chỉ e-mail: hocvienconggiao@gmail.com

Ngày 15 tháng 12 năm 2018
Lm. Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng
Tổng thư ký HVCGVN

 

THỜI KHÓA BIỂU ANH NGỮ “LỚP CHIỀU”
07/01/2019-/18/05/2019 – HỌC KỲ I – HỌC NIÊN 2018-2019

Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
14g00-15g30 CIVEL 1 (AN 1): Introductory Level Class 1 (CIVEL Band Score: 3.0)

Cô Maria Huyên (c/o Cha Giuse Hoàng)

CIVEL 2 (AN 2): Introductory Level Class 2 (CIVEL Band Score: 4.0)

Cô Maria Huyên (c/o Cha Giuse Hoàng)

CIVEL 3 (AN 3): Intermediate Level Class 1 (CIVEL Band Score: 5.0)

Thầy Vixentê Ân (c/o Cha Giuse Hoàng)

CIVEL 2 (AN 2): Introductory Level Class 2 (CIVEL Band Score: 4.0)

Thầy Vixentê Ân (c/o Cha Giuse Hoàng)

CIVEL 3 (AN 3): Intermediate Level Class 1 (CIVEL Band Score: 5.0)

Cha Giuse Hoàng (Cha Giuse Hưng)

CIVEL 1 (AN 1): Introductory Level Class 1 (CIVEL Band Score: 3.0)

Thầy Micae Thắng và Thầy Giuse Công

MÔ TẢ TỔNG QUÁT VỀ CÁC CẤP LỚP

Bảy cấp lớp (tương ứng với bảy học kỳ) Nội dung trình bày và giáo trình tham khảo
CIVEL 1: Introductory Level Class 1 (CIVEL Band Score: 3.0)

CIVEL 2: Introductory Level Class 2 (CIVEL Band Score: 4.0)

CIVEL 3: Intermediate Level Class 1 (CIVEL Band Score: 5.0)

CIVEL 4: Intermediate Level Class 2 (CIVEL Band Score: 6.0)

Từ các bản văn Thánh kinh chúng tôi học Anh ngữ (bốn tập)

Sổ tay dịch thuật Anh ngữ (hai tập)

Bài chia sẻ: (1) Mt 2:5-6; Gn 22:16-18; Mk 1:7-8; Wis 6:15-16; Mt 22:4; (2) 2 Pr 3, 11-12; Rom 16:25-27; Lk 2:27-32; Acts 4:8-12; 1 Jn 3:24; (3) The Apostles’ Creed; (4) The Nicene-Constantinopolitan Creed

CIVEL 5: Advanced Level Class 1 (CIVEL Band Score: 7.0)

CIVEL 6: Advanced Level Class 2 (CIVEL Band Score: 8.0)

Từ các bản văn thần học chúng tôi học Anh ngữ (bốn tập)

Sổ tay dịch thuật Anh ngữ (hai tập)

Bài chia sẻ: (1) Our Father, Hail Mary, Glory Be; (2) Salvation in the Church, Body of Christ (Letter Placuit Deo, 12-14); (3) Conclusion: Communicating the Faith, in Expectation of the Savior (Letter Placuit Deo, 15; Pastoral Theology); (4) Gaudete et Exsultate, 1-2

CIVEL 7: Writing Research Papers, Theses, and Dissertations (CIVEL Band Score: 9.0) Tôi viết bài khảo cứu, luận văn, luận án tốt nghiệp (hai tập)

Bài chia sẻ 1, Bài chia sẻ 2, Từ vựng Anh Ngữ Công Giáo, Dịch thuật 1, Dịch thuật 2

  1. Để có thể được nhận vào học theo Thời Khóa biểu Anh Ngữ “Lớp Chiều”, học viên tự lượng định khả năng Anh ngữ của mình và GHI DANH từ ngày 16-12-2018 đến ngày 0501-2019 (trong giờ hành chánh) nơi VP. HVCGVN (Phòng 202 lầu 2 dãy A). Địa chỉ: 6 Bis Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. HCM; hoặc đăng ký qua e-mail: hocvienconggiao@gmail.com.
  2. Riêng những học viên, với khả năng Anh ngữ tự lượng định ở mức độ: CIVEL 4, CIVEL 5, CIVEL 6, CIVEL 7, muốn theo học Lớp Đọc Hiểu-Dịch Thuật “Sách Nhà Đạo”, xin liên hệ địện thư “tahuyhoang1960@gmail.com” (c/o Cha Giu-se Hoàng).

15-12-2018

Lm. Giu-se Tạ Huy Hoàng, Đặc trách Ban Anh Ngữ HVCGVN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *