29 January, 2023

HỌC VIỆN CÔNG GIÁO VIỆT NAM
25 Đường Số 9, Bình Thọ, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Email: hocvienconggiao@gmail.com; Đt: 093 890 5015 – 096 725 7483

 

CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN CẤP TỐC
02/03-29/05/2020

 

Nhằm tạo cơ hội cho những linh mục, tu sĩ và giáo dân, tuy có khả năng suy tư nghiên cứu nhưng vì những lý do khách quan, lại không mạnh về mặt Anh ngữ, Học viện Công Giáo Việt Nam (HVCGVN) sẽ tổ chức CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN CẤP TỐC 2020. Chương trình này giúp nâng cao trình độ Anh ngữ cần thiết cho việc theo học tại HVCGVN, nhờ đó học viên có thể sử dụng sách báo bằng tiếng Anh cho việc tham khảo và nghiên cứu.

  1. Chương trình học

+ Khóa Chuẩn Bị cho Kỳ thi tuyển vào HVCGVN, ở cấp Cử Nhân (STB) hay Cao Học (STL), kéo dài ba tháng, từ ngày 02 tháng 3 năm 2020 đến 29 tháng 5 năm 2020. Mỗi tuần học 5 ngày, mỗi ngày học 4 tiết buổi sáng tại lớp và 2 tiết làm bài tập buổi chiều. Sau đó học viên sẽ dự Kỳ thi tuyển vào HVCGVN trong tháng 6. Nếu chưa đủ điểm để vào học, học viên sẽ được mời học thêm Khóa Tăng Cường.

Khóa Tăng Cường kéo dài hai tháng, từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến ngày 29 tháng 8 năm 2020. Mỗi tuần học 5 ngày, mỗi ngày học 4 tiết buổi sáng tại lớp và 2 tiết làm bài tập buổi chiều. Cuối Khóa Tăng Cường, có một Kỳ thi để xác định học viên đủ điều kiện vào học tại HVCGVN.  

  1. Thời hạn ghi danh: Từ ngày ra thông báo này đến ngày 25 tháng 02 năm 2020.
  2. Nơi ghi danh: Văn phòng HVCGVN: 25 Đường Số 9, Bình Thọ, Thủ Đức, TP. HCM vào các ngày trong tuần: từ thứ hai đến thứ sáu, 7g30 – 11g00, hoặc theo địa chỉ e-mail: hocvienconggiao@gmail.com
  3. Nơi tổ chức khóa học: HVCGVN: 25 Đường Số 9, Bình Thọ, Thủ Đức, TP. HCM.
  4. Học phí: Hai triệu đồng / tháng. Có trợ giúp trong trường hợp đặc biệt.

Ngày 04 tháng 02 năm 2020
Lm. Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng, SCJ
Tổng Thư ký HVCGVN

 

 

INTENSIVE COURSE
From March 2, 2020 to May 29, 2020

 

Times Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
7:30-9:05 Life 1A Life 1B Communication, 1D Sunday Mass Readings
9:30-11:05 GRM 1.1-1.7 Life 1C Writing, 1E Readings in Theology Verbs and Tenses
13:30-15:30 (Classwork)
Pronunciation (Units 4-6)
(Classwork) (Classwork)
VOA Learning English
(Classwork) (Classwork)