5 February, 2023

THÔNG BÁO
DANH SÁCH CÁC THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
VÀO CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN THẦN HỌC (STB)
HỌC VIỆN CÔNG GIÁO VIỆT NAM
NIÊN HỌC 2019 – 2020

 

Kính gửi: Quý Bề Trên,

                 Quý Giám Đốc, Giám Học,

                 và toàn thể thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh chương trình Cử Nhân Thần  Học (STB) niên học 2019-2020.

 

Căn cứ vào Quy Chế Tuyển Sinh của Học Viện Công Giáo Việt Nam (HVCGVN) và căn cứ vào Quy Định của Ban Tuyển Sinh, HVCGVN công bố:

  1. Danh sách Trúng tuyển chính thức:
STT SBD Tên Thánh Họ Tên
1 STB001 Têrêsa Hoàng Nguyễn Minh Anh
2 STB002 Têrêsa Phan Thị Phương Cẩm
3 STB006 Nt. Têrêsa Đỗ Thị Hồng Diễm
4 STB007 Ts. Phêrô Nguyễn Đình Diên
5 STB009 Giuse Nguyễn Thành Đồng
6 STB010 Giuse Phạm Hồng Đức
7 STB012 Ts. Phêrô Nguyễn Tiến Dũng
8 STB015 Nt. Maria Đỗ Thị Tố
9 STB017 Nt. Maria Nguyễn Thị Hiệp
10 STB018 Maria Ao Thị Thảo Hiếu
11 STB019 Nt. M. Madalena VŨ THỊ HOA
12 STB023 Giuse Maria PHẠM THÀNH LINH
13 STB026 Maria Inhaxio NGUYỄN THỊ  XUÂN MAI
14 STB027 Nt. Anna NGUYỄN THỊ NGA
15 STB029 Nt. M. G. Phaolo II TRẦN THỊ NHÀI
16 STB036 Nt. Maria NGUYỄN THỊ TÂM
17 STB041 Nt. M. Hermine VŨ THỊ KIM THẢO
18 STB042 Nt. Lucia LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO
19 STB043 Gioan HOÀNG VĂN THÚ
20 STB044 Nt. Maria NGUYỄN PHƯƠNG THÙY
21 STB048 Catarina TRẦN THỊ THANH TRÚC
22 STB049 Nt. Maria PHẠM HOÀI THANH TRÚC
23 STB053 Nt. Maria PHAN THỊ TUYẾT
  1. Danh sách Trúng tuyển dự bị: Các thí sinh trong danh sách này buộc tham dự Khóa Anh ngữ Cấp tốc diễn ra tháng 7 và 8 năm 2019 do HVCG tổ chức. Kết quả của khóa học sẽ quyết định kết quả trúng tuyển chính thức. Xin đăng ký học qua Email: hocvienconggiao@gmail.com  
STT SBD Tên Thánh Họ Tên
1 STB004 Giuse ĐỖ VĂN      CƯỜNG
2 STB020 Nt. Maria NGUYỄN THỊ      HOA
3 STB025 Nt. Têrêsa LÊ THỊ THẢO      LY
4 STB028 Ts. G.B PHAN VĂN      NGỌC
5 STB031 Nt. Maria CAO THỊ      OANH
6 STB032 Nt. Tê. Maria ĐẶNG TRÚC      QUỲNH
7 STB033 Ts. Micae HỒ SĨ      SANG
8 STB045 Gioanbosco NGUYỄN HƯNG      TIN
9 STB046 Ts. Giuse BẠCH ĐỨC      TOẢN
10  STB050 Phêrô TRƯƠNG VĂN      TRƯỜNG
11 STB051 Giuse PHẠM CÔNG      TÚ
12 STB052 Phaolo VŨ ĐÌNH      TUẦN


Lưu ý:

Các thí sinh trúng tuyển chính thức nộp hồ sơ đăng ký nhập học tại Văn phòng HVCGVN từ ngày 01/8 – 31/08/ 2019. Chi tiết hồ sơ sẽ thông báo sau. 

Xin chúc mừng các thí sinh trúng tuyển vào chương trình STB HVCGVN trong niên học 2019-2020. Cầu chúc Quý Tân Sinh Viên luôn có nhiều quyết tâm và niềm vui trong việc tìm kiếm Thiên Chúa là nguồn Chân – Thiện – Mỹ.

HVCGVN, ngày 28 tháng 06 năm 2019

+ Giuse Đinh Đức Đạo

Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc, 

Viện Trưởng Học Viện Công Giáo Việt Nam

 

Ghi chú: Quý Hữu Trách muốn biết chi tiết về kết quả thi tuyển sinh, xin vui lòng liên lạc với Ban Thư Ký Văn Phòng Học Viện Công Giáo theo địa chỉ email: hocvienconggiao@gmail.com