6 February, 2023

THÔNG BÁO
DANH SÁCH CÁC THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC THẦN HỌC (STL)
NĂM 2019

 

Kính gửi: Quý Đức Cha,

                quý Bề Trên,

               và các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh chương trình Cao học Thần Học (STL) năm 2019.

                Căn cứ vào Quy Chế Tuyển Sinh của Học Viện Công Giáo Việt Nam (HVCGVN) và căn cứ vào Quy Định của Ban Tuyển Sinh, HVCGVN xin công bố Danh Sách Trúng Tuyển:

STT SBD Tên Thánh Họ Tên Ngày sinh Giáo phận / Hội Dòng
1 STL002  Lm. Anrê  DƯƠNG TẤN  KIỆT 25/12/1983 Vĩnh Long
2 STL003  Cs. Đaminh  NGUYỄN HỮU  LỘC 27/08/1988 Nha Trang
3 STL004  Pt. Phêrô  NGUYỄN MINH  NGUYÊN 27/02/1986 Xuân Lộc
4 STL005  Lm. Antôn  NGUYỄN VĂN  PHONG 04/02/1977 Phát Diệm
5 STL006  Lm. Phaolô  ĐỖ VĂN  THÊM 20/11/1979 Dòng Thánh Tâm – Huế
6 STL007  Ts. Piô  PHAN VĂN  TÌNH 05/04/1983 Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm
  1. Các thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ đăng ký nhập học tại Văn phòng HVCGVN từ ngày 01/8 – 31/08/ 2019. Chi tiết hồ sơ sẽ thông báo sau.
  2. Các thí sinh có số báo danh: STL002, STL005, STL006 và STL007, xin liên hệ với Văn phòng HVCGVN để bổ sung một số điều kiện đối với sinh viên theo học chương trình STL.

Xin chúc mừng các thí sinh trúng tuyển vào chương trình STL HVCGVN trong niên học 2019-2020. Cầu chúc Quý Tân Sinh Viên luôn có nhiều quyết tâm và niềm vui trong việc tìm kiếm Thiên Chúa là nguồn Chân – Thiện – Mỹ.

 

HVCGVN, ngày 24 tháng 06 năm 2019

+ Giuse Đinh Đức Đạo

Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc,

Viện Trưởng Học Viện Công Giáo Việt Nam