31 January, 2023

Nhằm tạo cơ hội cho những linh mục, tu sĩ và giáo dân tuy có khả năng suy tư nghiên cứu, nhưng vì những lý do khách quan, lại không mạnh về mặt sinh ngữ, Học Viện Công Giáo Việt Nam (HVCGVN) sẽ tổ chức KHÓA ANH VĂN CẤP TỐC. Khóa học này giúp nâng cao trình độ Anh ngữ cần thiết cho việc theo học tại HVCGVN, nhờ đó học viên có thể sử dụng sách báo bằng tiếng nước ngoài cho việc tham khảo và nghiên cứu.

Chương trình học

 • Khóa Chuẩn Bị cho Kỳ thi tuyển vào HVCGVN, ở cấp Cử Nhân (STB) hay Cao Học (STL)
  Sẽ kéo dài hai tháng, từ 1 tháng 4, 2019 đến 31 tháng 5, 2019.
  Mỗi tuần học 5 ngày, mỗi ngày học 4 tiết buổi sáng tại lớp và 2 tiết làm bài tập buổi chiều.
  Sau đó học viên sẽ dự Kỳ thi tuyển vào HVCGVN trong tháng 6.
  Nếu chưa đủ điểm để vào học, học viên sẽ được mời học thêm khóa Tăng Cường.
 • Khóa Tăng Cường kéo dài hai tháng, từ 1 tháng 7, 2019 đến 30 tháng 8, 2019.
  Mỗi tuần học 5 ngày, mỗi ngày học 4 tiết buổi sáng tại lớp và 2 tiết làm bài tập buổi chiều.
  Cuối Khóa Tăng Cường, có một Kỳ thi để xác định học viên đủ điều kiện vào học tại HVCGVN.
 1. Thời hạn ghi danh: Từ ngày ra thông báo này đến ngày 25 tháng 3, 2019.
 2. Nơi ghi danh: Văn Phòng Học Viện Công Giáo: 6 bis Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh (Phòng 202A trong Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn), vào các ngày trong tuần: từ thứ hai đến thứ sáu, 7g30 – 11g00, hoặc theo địa chỉ e-mail: hocvienconggiao@gmail.com
 3. Nơi tổ chức khóa học: Sẽ thông báo đến các học viên.
 4. Học phí: Hai triệu đồng/ tháng. Có trợ giúp trong trường hợp đặc biệt.
  Ngày 01 tháng 3 năm 2019

Lm. Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng SCJ
Tổng Thư ký HVCGVN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *