5 February, 2023

Trong ngày 6 và 7/6/2018, Học viện Công giáo Việt Nam (HVCGVN) tổ chức kỳ thi tuyển sinh hai chương trình Cử nhân Thần học (STB) và Cao học Thần học (STL) của năm học 2018-2019. Đây là kỳ thi tuyển sinh lần thứ ba của HVCG cho chương trình STL và lần thứ hai cho chương trình STB.


Các thí sinh của chương trình STL thi hai môn Thần học Cơ bản và Thần học Chuyên biệt; các thí sinh của chương trình STB thi hai môn Việt Văn và Giáo Lý. Các thí sinh của cả hai chương trình đều phải thi môn Anh Văn như là môn điều kiện.

Năm nay số các thí sinh đăng ký dự thi tăng lên cả về số lượng lẫn đơn vị dự thi. Chương trình STL có 15 thí sinh đăng ký dự thi, gồm 11 linh mục, 1 phó tế, 1 tu sĩ và 1 chủng sinh thuộc 8 giáo phận và 2 dòng tu. Chương trình STB có 89 thí sinh ghi danh, gồm 30 nữ tu của 16 dòng tu và tu hội nữ; 51 tu sinh đến từ dòng tu và tu hội nam và 8 giáo dân đến từ các giáo phận Vinh (2), Nha Trang (1), Xuân Lộc (1) và Sài gòn (4).

HVCG chính thức khai giảng ngày 14/9/2017. Học viện hiện có 61 sinh viên (SV) của ba chương trình: Chương trình STL gồm 17 SV (6 SV chuyên ngành Thánh Kinh và 11 SV chuyên ngành Tín Lý); Chương trình Năm Chuẩn Bị cho chương trình STL gồm 9 SV (4 SV chuyên ngành Thánh Kinh và 5 SV chuyên ngành Tín Lý); Chương trình STB gồm 35 sinh viên. Vì chưa có cơ sở chính thức nên mọi hoạt động của HVCG được diễn ra tại Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam (năm học 2016-2017) và tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Sài gòn từ tháng 9/2017 đến nay.

Nữ tu Bình Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *