9 February, 2023

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN THẦN HỌC (S.T.B.)
CAO HỌC THẦN HỌC (S.T.L.)

 

Để chuẩn bị cho năm học 2018 – 2019, Học Viện Công Giáo Việt Nam (HVCGVN) sẽ mở cuộc thi tuyển sinh viên cho hai lớp:

– Năm I của Chương trình Cử Nhân Thần Học (S.T.B.). Chương trình Cử Nhân Thần Học bình thường kéo dài năm năm, gồm hai năm Triết Học và ba năm Thần Học (riêng các ứng sinh giáo sĩ sẽ có thêm một năm Mục Vụ).

– Năm Chuẩn Bị nhằm giúp sinh viên sẵn sàng bước vào Chương trình Cao Học Thần Học (S.T.L.). Chương trình Cao Học Thần Học có hai chuyên ngành Thần Học Tín Lý và Thần Học Thánh Kinh, kéo dài ít nhất hai năm.

Mọi thành phần Dân Chúa (linh mục, tu sĩ, giáo dân) hội đủ điều kiện đều có thể ghi danh tham dự các cuộc thi tuyển trên đây.

1. Điều kiện ghi danh

a) Năm I của Chương trình Cử Nhân Thần Học: Ứng sinh phải có Văn Bằng Tú Tài (tốt nghiệp Chương trình Trung Học Phổ Thông, hoặc tương đương), và Văn bằng Cử Nhân Đại Học (hoặc một văn bằng tương đương, được vị bề trên bản quyền chứng thực).

b) Năm Chuẩn Bị cho Chương Trình Cao Học Thần Học: Ứng sinh phải có Văn Bằng Cử Nhân Thần Học (hoặc đã học hết Chương Trình Triết Học và Thần Học tại một đại chủng viện hay học viện có chương trình tương đương).

c) Ứng sinh vào Chương Trình S.T.B và S.T.L phải có khả năng suy luận.

2. Hồ sơ ghi danh

a) Giấy giới thiệu của đức giám mục giáo phận (nếu là linh mục, chủng sinh hay giáo dân) hay của vị bề trên dòng (nếu là tu sĩ đã có lời khấn), xác nhận đời sống nhân bản và đức tin xứng hợp, cũng như khả năng làm việc trí thức. Nếu là hồ sơ của ứng sinh Năm Chuẩn Bị cho Chương Trình Cao Học Thần Học, giấy giới thiệu cần ghi rõ chuyên ngành Thần Học mà ứng sinh chọn theo học (Tín Lý hay Kinh Thánh).

b) Thông tin cá nhân
– Ngày, tháng, năm sinh
– Nơi sinh
– Thuộc giáo phận hay dòng tu, giáo xứ
– Giấy chứng nhận Rửa Tội, Thêm Sức, Linh Mục, Tu Sĩ…
– Địa chỉ cư trú, địa chỉ liên lạc, địa chỉ điện thư (e-mail), số điện thoại.

c) Ứng sinh Năm I  chương trình Cử Nhân Thần Học: Văn Bằng Tú Tài (tốt nghiệp Chương Trình Trung Học Phổ Thông, hoặc tương đương), Văn Bằng Cử Nhân Đại Học (hoặc một văn bằng tương đương, được vị bề trên bản quyền chứng thực);

d) Ứng sinh Năm Chuẩn Bị  chương trình Cao Học Thần Học: Bảng điểm các môn học tại đại chủng viện hay học viện thần học. Văn bằng Cử Nhân Thần Học (S.T.B.), nếu có.

Toàn bộ hồ sơ có thể:

– Nộp tại Văn Phòng HVCGVN (Trung Tâm Mục Vụ, lầu 2A, Phòng 202, số 6 bis Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) từ Thứ Hai đến Thứ Sáu trong tuần lúc 7g30 – 11g00, Chiều 14g – 15g30.

– Hoặc gửi dưới dạng pdf qua địa chỉ điện thư của học viện: hocvienconggiao@gmail.com. Bản gốc các văn bằng, giấy chứng nhận sẽ trình Văn phòng Học Viện khi nhập học.

3. Thời gian nhận hồ sơ ghi danh

Từ ngày ra Thông Báo (22-02-2018) đến hết ngày 12-5-2018. Sau khi xét duyệt hồ sơ, Học Viện sẽ gửi thư tới các ứng sinh đã ghi danh, cho biết có đủ điều kiện hay không để tham gia kỳ thi tuyển. Đồng thời, Học Viện cũng cho biết thời giờ và nơi chốn của cuộc thi.

4. Ngày tổ chức cuộc thi

Thứ Tư – Thứ Năm (06 & 07-6-2018).

5. Nội dung bài thi

a) Năm I chương trình Cử Nhân Thần Học
– Khả năng Việt Văn: Viết một bài luận về một đề tài được cho.
– Kiến thức căn bản về Đức Tin Công Giáo dựa trên Phần 1: Tuyên Xưng Đức Tin trong Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo.
– Kiểm tra khả năng Anh ngữ phù hợp với trình độ S.T.B để xếp lớp.

b) Năm Chuẩn Bị chương trình Cao Học Thần Học
– Kiến thức tổng quát các môn triết học và thần học: Viết một bài luận tổng quát.
– Kiến thức chuyên ngành: Viết một bài luận về đề tài Tín lý hay Thánh Kinh tùy chuyên ngành mình đã chọn.
– Kiểm tra khả năng Anh ngữ phù hợp với trình độ S.T.L để xếp lớp.

Học Viện sẽ gửi đến các ứng sinh ghi danh những chỉ dẫn chi tiết hơn về việc chuẩn bị cho Kỳ Thi Tuyển Sinh Năm Học 2018 – 2019.

Ngày 22 tháng 02 năm 2018
Lm. Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng
Tổng Thư Ký HVCGVN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *