9 February, 2023

Học viện Công giáo Việt Nam (HVCGVN) xác nhận cuộc thi tuyển sinh năm học 2020 – 2021, vào hai ngày Thứ Năm – Thứ Sáu (04 & 05-6-2020) như đã thông báo (xin đọc thông báo tuyển sinh tại đây).

Năm học 2020 – 2021, HVCGVN sẽ mở một số khóa học ứng dụng chương trình mục vụ, đào tạo… chi tiết về các khóa học này sẽ được thông báo vào giữa tháng 6 năm 2020.

Ngày 05 tháng 05 năm 2020
Lm. Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng, SCJ
Tổng Thư ký HVCGVN