17 Tháng Sáu, 2024

CHIÊU SINH CÁC LỚP NGOẠI NGỮ

 ANH -Ý – PHÁP

 

I. ANH NGỮ

CÁC LỚP CHIỀU – TỐI

KHAI GIẢNG 26 THÁNG 2, 2024

LỚP CHIỀU 2:30-4:45 PM

 1. LỚP LUYỆN THI
 • 8 Tuần (từ 26/2 đến 19/4/2024) Học T4, T6 từ 2:30pm đến 4:45pm
 • Chương trình giúp cho các học viên ôn lại văn phạm và kiến thức Anh Ngữ để chuẩn bị cho các kỳ thi thi vào các Học Viện.
 • Học phí trọn khóa (48 tiết): 1.920.000 đồng. (40.000đ/tiết)
 1. LỚP CĂN BẢN (TU SĨ và GIÁO DÂN)
 • 12 Tuần (26/2 đến 17/5/2024) Học T3 và T5 từ 2:30pm đến 4:45pm
 • Chương trình Anh Ngữ giúp cho các học viên học lại căn bản Tiếng Anh, nắm vững Văn Phạm và làm quen với việc giao tiếp Tiếng Anh.
 • Học phí trọn khóa (72 tiết): 1.800.000 đồng. (25.000đ/tiết)
 1. LỚP NÂNG CAO (TU SĨ và GIÁO DÂN)
 • 12 Tuần (26/2 đến 17/5/2024) Học T3 và T5 từ 2:30pm đến 4:45pm
 • Chương trình Anh Ngữ giúp cho các học viên nâng cao khả năng Anh Ngữ, tự tin giáo tiếp với bốn kỷ năng – tiếp Nghe Nói Đọc Viết:
 • Chương trình có kèm theo các từ ngữ Công Giáo giúp học viên dễ dàng hiểu và giao tiếp trong các hội nghị nước ngoài.
 • Học phí trọn khóa (72 tiết): 2.160.000 đồng. (30.000đ/tiết)

LỚP TỐI 6:30-8:45 PM

 1. LỚP CĂN BẢN (TU SĨ và GIÁO DÂN)
 • 12 Tuần (26/2 đến 17/5/2024) Học T3 và T5 từ 6:30pm đến 8:45pm
 • Chương trình Anh Ngữ giúp cho các học viên học lại căn bản Tiếng Anh, nắm vững Văn Phạm và làm quen với việc giao tiếp Tiếng Anh.
 • Học phí trọn khóa (72 tiết): 1.800.000 đồng. (25.000đ/tiết)
 1. LỚP NÂNG CAO (TU SĨ và GIÁO DÂN)
 • 12 Tuần (26/2 đến 17/5/2024) Học T3 và T5 từ 6:30pm đến 8:45pm
 • Chương trình Anh Ngữ giúp cho các học viên nâng cao khả năng Anh Ngữ, tự tin giáo tiếp với bốn kỷ năng – tiếp Nghe Nói Đọc Viết:
 • Chương trình có kèm theo các từ ngữ Công Giáo giúp học viên dễ dàng hiểu và giao tiếp trong các hội nghị nước ngoài.
 • Học phí trọn khóa (72 tiết): 2.160.000 đồng. (30.000đ/tiết)

GHI DANH VÀ NƠI HỌC

1. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/2/2024

2. Nơi học: tại HVCGVN 25 Đường Số 9, Bình Thọ, Tp. Thủ Đức.

 II. CHƯƠNG TRÌNH Ý NGỮ

CÁC LỚP CHIỀU TỪ 2:30PM – 4:45PM

KHAI GIẢNG 26 THÁNG 2, 2024

 1. LỚP CĂN BẢN (TU SĨ và GIÁO DÂN)
 • 12 Tuần (26/2 đến 17/5/2024) Học T3 và T5 từ 2:30 pm đến 4:45pm
 • Chương trình Ý Ngữ căn bản dành cho những ai bắt đầu học Tiếng Ý hay muốn lấy lại căn bản.
 • Chương trình giúp học viên nắm vững Văn Phạm Tiếng Ý và tập giao tiếp với Tiếng Ý.
 • Học phí trọn khóa (72 tiết): 1.800.000 đồng. (25.000đ/tiết)
 1. LỚP NÂNG CAO (TU SĨ và GIÁO DÂN)
 • 12 Tuần (26/2 đến 17/5/2024) Học T3 và T5 từ 6:30pm đến 8:45pm
 • Chương trình giúp cho các học viên nâng cao khả năng Ý Ngữ, tự tin giao tiếp với bốn kỷ năng – tiếp Nghe Nói Đọc Viết để chuẩn bị đi du học.
 • Chương trình có kèm theo các từ ngữ Công Giáo giúp học viên dễ dàng hiểu và giao tiếp trong các hội nghị nước ngoài.
 • Học phí trọn khóa (72 tiết): 2.160.000 đồng. (30.000đ/tiết)

GHI DANH VÀ NƠI HỌC

1. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25-02-2024.

2. Nơi học: tại HVCGVN 25 Đường Số 9, Bình Thọ, Tp. Thủ Đức.

III. CHƯƠNG TRÌNH PHÁP NGỮ

CÁC LỚP CHIỀU TỪ 2:30PM – 4:45PM

KHAI GIẢNG 26 THÁNG 2, 2024

 1. LỚP CĂN BẢN (TU SĨ và GIÁO DÂN)
 • 12 Tuần (26/2 đến 17/5/2024) Học T3 và T5 từ 2:30 pm đến 4:45pm
 • Chương trình Pháp Ngữ căn bản dành cho những ai bắt đầu học Tiếng Pháp hay muốn lấy lại căn bản.
 • Chương trình giúp học viên nắm vững Văn Phạm Tiếng Pháp và tập giao tiếp với Tiếng Pháp.
 • Học phí trọn khóa (72 tiết): 1.800.000 đồng. (25.000đ/tiết)
 1. LỚP NÂNG CAO (TU SĨ và GIÁO DÂN)
 • 12 Tuần (26/2 đến 17/5/2024) Học T3 và T5 từ 6:30pm đến 8:45pm
 • Chương trình giúp cho các học viên nâng cao khả năng Pháp Ngữ, tự tin giao tiếp với bốn kỷ năng – tiếp Nghe Nói Đọc Viết để chuẩn bị đi du học.
 • Chương trình có kèm theo các từ ngữ Công Giáo giúp học viên dễ dàng hiểu và giao tiếp trong các hội nghị nước ngoài.
 • Học phí trọn khóa (72 tiết): 2.160.000 đồng. (30.000đ/tiết)

 

Xem chi tiết tại đây