17 Tháng Sáu, 2024

CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ
KHAI GIẢNG 1 THÁNG 7 – (8 TUẦN từ 1/7 đến 23/8)

 

KHOÁ ANH NGỮ CẤP TỐC: 160 TIẾT

Lấy Lại các kiến thức căn bản và nắm chắc văn phạm.
Tự tin hơn trong việc đàm thoại với cấu trúc văn phạm đơn giản đến trung bình.
Khả năng phát biểu cảm nghĩ với những câu đơn và câu phức ngắn.
Khả năng giải thích sự việc bằng những từ đồng nghĩa hay trái nghĩa.
Nghe hiểu các từ thông dụng hằng ngày.
Học viên nắm bắt 2000 từ tiếng Anh thông dụng và 300 từ Nhà Đạo thông dụng.
 
Đối Tượng:
Những ai muốn học Anh Ngữ có hệ thống
Các học viên đã vượt qua kỳ thì Học viện Công Giáo nhưng không vượt qua môn Anh Ngữ.
Các học viên của Học Viện Công Giáo STB và STL cần trau dồi thêm Anh Ngữ để đáp ứng nhu cầu của Học Viện đề ra.
Các linh mục và tu sĩ cần giao tiếp Anh Ngữ thông dụng trong những hội nghị và tu nghị quốc tế.
Những ai theo học các Học Viện khác tại Việt Nam hoặc chuẩn bị đi du học hay mục vụ nước ngoài.

Thời Gian: Từ Thứ Hai đến thứ Sáu 7:30 đến 11:00

Mỗi lớp không quá 20 người.

Ban Giảng Huấn: là các linh mục, tu sĩ và giáo dân đã tu nghiệp, và được đào tạo lâu năm tại nước ngoài, cùng với các giảng viên nước ngoài.

KHOÁ IELTS BASIC – KHÓA HỌC CĂN BẢN IELTS (48 TIẾT)

Lấy Lại các kiến thức căn bản về Anh Ngữ
Tập phát âm chuẩn,
Tập nghe và tập nói những câu đơn giản.
Nắm chắc văn phạm và cấu trúc Anh Ngữ

Đối Tượng:
Những ai muốn học Anh Ngữ có hệ thống
Dành cho Sinh Viên Học Sinh, người đi làm,
Dành cho những ai muốn luyện lấy IELTS từ đầu

Mục tiêu đầu ra:
Nắm vững nền tảng phát âm, có nền tảng ngữ pháp – từ vựng sơ lược để chuẩn bị ôn thi IELTS.
Đầu ra khoảng 2.0 – 2.5 IELTS
Được học lại miễn phí

Thời Gian: Mỗi Chiều Thứ Ba và Thứ Năm từ 2:30pm đến 4:45pm.

Mỗi lớp không quá 20 người.

KHOÁ PRE – IELTS PRE-FOUNDATION ĐẦU RA 4.0-4.5 (48 TIẾT)

Phát triển khả năng Anh Ngữ nền tảng
Luyện Phát âm chuẩn, nhấn trọng âm
Tập nói và phát biểu cảm nghĩ
Tập nghe và tóm gọn ý căn bản.
Nắm chắc văn phạm và cấu trúc Anh Ngữ

Đối Tượng:
Những ai có kiến thức Anh Ngữ nhưng chưa hệ thống được
Biết nhiều từ nhưng chưa biết nói
Phát âm chưa chuẩn và nhầm lẫn từ vựng.
Dành cho những ai muốn luyện lấy IELTS

Yêu cầu đầu vào:
Đã có trình độ kiến thức nền tảng, trình độ khoảng 3.0 IELTS.

Mục tiêu đầu ra:
Đầu ra khoảng 4.0 – 4.5 IELTS
Được học lại miễn phí

Thời Gian: Mỗi Chiều Thứ Tư và Thứ Sáu từ 2:30pm đến 4:45pm,

Mỗi lớp không quá 20 người.

CHƯƠNG TRÌNH PHÁP NGỮ HÈ
KHAI GIẢNG 1 THÁNG 7 – (8 TUẦN từ 1/7 đến 23/8)

 

KHOÁ PHÁP NGỮ CẤP TỐC: 160 TIẾT

Lấy Lại các kiến thức căn bản và nắm chắc văn phạm.
Tự tin hơn trong việc đàm thoại với cấu trúc văn phạm đơn giản đến trung bình.
Khả năng phát biểu cảm nghĩ với những câu đơn và câu phức ngắn.
Khả năng giải thích sự việc bằng những từ đồng nghĩa hay trái nghĩa.
Nghe hiểu các từ thông dụng hằng ngày.
Học viên nắm bắt 2000 từ tiếng Pháp thông dụng và 300 từ Nhà Đạo thông dụng.
 
Đối Tượng:
Những ai muốn học Pháp Ngữ có hệ thống
Các linh mục và tu sĩ cần giao tiếp Pháp Ngữ thông dụng trong những hội nghị và tu nghị quốc tế.
Những ai chuẩn bị đi du học hay mục vụ nước ngoài.

Thời Gian: Từ Thứ Hai đến thứ Sáu 7:30 đến 11:00 

Mỗi lớp không quá 20 người.

Ban Giảng Huấn: là các linh mục, tu sĩ và giáo dân đã tu nghiệp, và được đào tạo lâu năm tại nước ngoài, cùng với các giảng viên nước ngoài.

CHƯƠNG TRÌNH Ý NGỮ HÈ
KHAI GIẢNG 1 THÁNG 7 – (8 TUẦN từ 1/7 đến 23/8)

 
KHOÁ Ý NGỮ CẤP TỐC: 160 TIẾT

Lấy Lại các kiến thức căn bản và nắm chắc văn phạm.
Tự tin hơn trong việc đàm thoại với cấu trúc văn phạm đơn giản đến trung bình.
Khả năng phát biểu cảm nghĩ với những câu đơn và câu phức ngắn.
Khả năng giải thích sự việc bằng những từ đồng nghĩa hay trái nghĩa.
Nghe hiểu các từ thông dụng hằng ngày.
Học viên nắm bắt 2000 từ tiếng Ý thông dụng và 300 từ Nhà Đạo thông dụng.

Đối Tượng:
Những ai muốn học Ý Ngữ có hệ thống
Các linh mục và tu sĩ cần giao tiếp Pháp Ngữ thông dụng trong những hội nghị và tu nghị quốc tế.
Những ai chuẩn bị đi du học hay mục vụ nước ngoài.

Thời Gian: Từ Thứ Hai đến thứ Sáu 7:30 đến 11:00

Mỗi lớp không quá 20 người.

Ban Giảng Huấn: là các linh mục, tu sĩ và giáo dân đã tu nghiệp, và được đào tạo lâu năm tại nước ngoài, cùng với các giảng viên nước ngoài.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ Văn Phòng Học Viện Công Giáo:
25 Đ. Số 9, Bình Thọ, Tp. Thủ Đức
Email: hocvienconggiao@gmail.com  Tel: 093 890 5015 – 096 725 7483.