17 Tháng Sáu, 2024

Mục tiêu: Các học viên được trang bị những kỹ năng căn bản trong việc đồng hành với những người thụ huấn trong hành trình đào tạo đời sống thánh hiến. Giúp học viên nắm bắt được tiến trình của một buổi đồng hành.

Đối tượng tham dự: những người đang làm công tác đào tạo trong đời sống thánh hiến ( Số lượng tối đa 20 người)

(+ các học viên trong lớp đào tạo người đào tạo của Học viện mục vụ)

Thời gian: 23-24/ 04/ 2021

7-30 – 11:30

14:00- 16:00

Nội dung

+Tố chất cần thiết của người đồng hành ơn gọi/ những chuẩn bị cần thiết của người đồng hành

+ Các yếu tố căn bản của tiến trình đồng hành (1 lần gặp đồng hành)

+ Một số kỹ năng đồng hành căn bản

Ban Giảng Viên:

Lm Giuse Trần Sĩ Nghị, Sj

Lm Gioan B. Phương Đình Toại, MI

Lm. Giuse Trần Hoàng Quân

Sr. Teresa Trì Thị Minh Thuý

Sr. Maria Phạm Thị Kim Ngân, FMM