17 Tháng Sáu, 2024

Ngày 30 tháng 12 năm 2020 là ngày vui của Học Viện Công Giáo Việt Nam (HVCG) vì trong ngày này có ba sinh viên đầu tiên của Học Viện bảo vệ Luận Văn Thạc Sĩ Thần Học, chuyên ngành Tín lý. Đó là Thầy Phó tế Giuse Trương Hiển Khánh, Linh mục Giuse Phạm Văn Quý và Linh mục Phaolô Trần Đình Tam. Cha Antôn Nguyễn Cao Siêu nhận định: “Hôm nay là một ngày đáng ghi nhớ vì đây là ngày bảo vệ luận văn thạc sĩ thần học đầu tiên tại Việt Nam kể từ năm 1975”.

Tham dự buổi bảo vệ luận văn có Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Viện Trưởng HVCG, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giáo sư Học Viện, Cha Vinh sơn Nguyễn Cao Dũng, Tổng Thư ký, các giáo sư hướng dẫn, giáo sư phản biện và một số sinh viên cao học của HVCG.

Hội Đồng Thẩm Định Luận Văn gồm có Linh mục Quyền Khoa Trưởng Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ., STD làm Chủ tịch Hội Đồng, với sự hiện diện của các Giáo sư Hướng dẫn và Phản biện là linh mục FX. Nguyễn Hai Tính, SJ., STD, linh mục Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, CSsR., Ph.D., Nữ tu Anna Trần Thị Nguyệt, MTGXL, STD, Linh mục Phaolô Vũ Chí Hỷ, SSS., Ph.D., linh mục Phaolô Ngô Đình Sĩ, Ph.D., và Nữ tu Maria Trịnh Thị Hồng Sáng MTGTT, M.Ed làm Thư ký.

Phó tế Giuse Trương Hiển Khánh bảo vệ Luận văn với đề tài: ĐỨC KITÔ: ĐẤNG CỨU ĐỘ DUY NHẤT, NIỀM HY VỌNG CỦA NHÂN LOẠI, DƯỚI NHÃN QUAN CỦA THẦN HỌC SIÊU NGHIỆM.

Linh mục Giuse Phạm Văn Quý bảo vệ Luận văn với đề tài NỀN TẢNG BA NGÔI TRONG TƯƠNG QUAN GIA ĐÌNH VIỆT NAM.

Linh mục Phaolô Trần Đình Tam bảo vệ Luận văn với đề tài BÍ TÍCH THÁNH THỂ TRONG ĐỜI SỐNG CỦA GIÁO HỘI.

Đây là những hoa trái đầu tiên của Chương trình Thạc sĩ Thần học (STL) của HVCG. Chương trình này được Giáo hội công nhận, với mục đích giúp sinh viên nghiên cứu, đào sâu một chuyên ngành Thần học để có thể phục vụ việc giảng dạy. Hiện này HVCG mở hai chuyên ngành: Tín Lý và Thánh Kinh. Chương trình Thạc sĩ gồm tối thiểu một năm cho chương trình Chuẩn Bị và hai năm rưỡi cho chương trình Thạc sĩ chính thức.

Kết quả buổi bảo vệ Luận Văn hôm nay, Hội Đồng Thẩm Định đánh giá các sinh viên có những đề tài thực tiễn, nghiên cứu công phu, đúng phương pháp, được Hội Đồng chấp nhận.

Xin cùng tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho ngày càng có nhiều đề tài nghiên cứu sâu sắc về thần học, có tác động thực tế đến đời sống đức tin của cộng đoàn tín hữu.

Gioan Lê Quang Vinh