27 Tháng Hai, 2024

THÔNG BÁO
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN THẦN HỌC (STB)
VÀ CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ THẦN HỌC (STL)
NĂM 2023

– Căn cứ vào Điều 12 và điều 13, mục I, phần I Quy định và Chương trình đào tạo Khoa Thần học Học viện Công giáo Việt Nam, về việc Tuyển sinh và xét tuyển của HVCGVN;

– Căn cứ vào Quy Định của Ban Tuyển Sinh.

Văn phòng Học viện Công giáo Việt Nam công bố:

1. Danh sách trúng tuyển Chương trình Cử nhân Thần học năm học 2023-2024
2. Danh sách trúng tuyển Giai đoạn Thần học Chương trình Cử nhân Thần học năm học 2023-2024
3. Danh sách trúng tuyển Chương trình Thạc sĩ Thần học năm học 2023-2024

 

Xem chi tiết danh sách trúng tuyển tại đây