17 Tháng Sáu, 2024

Trong hai ngày 21 và 22/4/2023, Khoa Thần học – Học viện Công giáo Việt Nam (HVCG) tổ chức Kỳ thi Tuyển sinh năm học 2023-2024. Thành phần thí sinh năm nay khá phong phú, bao gồm các linh mục, chủng sinh, nam nữ tu sĩ và giáo dân đến từ 18 dòng tu và 11 giáo phận trên khắp mọi miền của đất nước Việt Nam.

Có 50 thí sinh đăng ký dự thi vào chương trình Cử Nhân Thần Học (STB) và 9 thí sinh đăng ký thi tuyển vào chương trình Thạc Sĩ Thần Học (STL) với hai chuyên ngành Thánh Kinh và Tín Lý. Các môn thi của chương trình STB: Việt Văn (150 phút), Giáo lý (100 phút) và các kỹ năng môn Anh Ngữ; chương trình STL: Thần học Căn Bản (150 phút), môn chuyên ngành Tín Lý hoặc Thánh Kinh (150 phút) và các kỹ năng môn Anh Ngữ.

HVCG được thành lập vào 14/9/2015 và chương trình thử nghiệm bắt đầu vào năm học 2016-2017. Tính đến nay, chương trình STL có 86 học viên. HVCG đã đào tạo được 14 Thạc sĩ Thần học (10 Tín Lý và 4 Thánh Kinh). Các Thạc Sĩ Thần học này đang tham gia vào sứ vụ đào tạo tại các giáo phận và dòng tu. Chương trình STB hiện đã có 18 sinh viên hoàn thành chương trình, 35 sinh viên giai đoạn Triết học và 62 sinh viên giai đoạn Thần học.

Nt. Bình Minh