25 Tháng Năm, 2024

TỐT NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ

KHỞI ĐẦU CHẶNG ĐƯỜNG MỚI

 

 

Sáng ngày 26.3.2021, Học viện Công Giáo (HVCG) có thêm ba sinh viên bảo vệ Luận văn Thạc sĩ Thần học, chuyên ngành Thần học Tín Lý. Đây là ba sinh viên thuộc khóa đầu tiên khi HVCG bắt đầu chương trình thử nghiệm năm 2016.

Lm. Phaolô Phạm Minh Tân, Gp. Bà Rịa, trình bày đề tài THÁNH THỂ – BẢO CHỨNG NIỀM HY VỌNG CÁNH CHUNG CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU do Lm. Phaolô Vũ Chí Hỷ, S.S.S., Ph.D., hướng dẫn.

Lm. Phêrô Y Krơn, Gp. Ban Mê Thuột, trình bày đề tài MẦU NHIỆM BA NGÔI: THIÊN CHÚA TỰ MẠC KHẢI CHÍNH MÌNH ĐƯỢC DIỄN TẢ TRONG THÁNH KINH, TRUYỀN THỐNG GIÁO HỘI VÀ TRONG NGÔN NGỮ VĂN HÓA NGƯỜI MNÔNG, do Lm. Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, CSsR., Ph.D., hướng dẫn.

Lm. GB. Nguyễn Văn Linh, Gp. Nha Trang, trình bày đề tài TUYÊN XƯNG ĐỨC GIÊSU KITÔ ĐẤNG TRUNG GIAN CỨU ĐỘ DUY NHẤT TRONG ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU VIỆT NAM, do Nữ tu Anna Trần Thị Nguyệt, MTGXL., STD., hướng dẫn.

Các sinh viên đến từ các giáo phận khác nhau và có nhiều khác biệt về tuổi đời, kinh nghiệm mục vụ và học tập. Lm. Phaolô Phạm Minh Tân là sinh viên cao tuổi nhất của chương trình Thạc Sĩ Thần học (STL). Cha đã từng làm cha sở 10 năm trước khi dự tuyển vào chương trình Thạc sĩ Thần học năm 2016. Trong thời gian chờ hoàn thành luận văn Thạc sĩ, cha được bổ nhiệm làm cha sở Gx. Long Toàn, Gp. Bà Rịa, từ tháng 5 năm 2019 đến nay. Lý do cha Tân chọn đề tài về Thánh Thể phát xuất từ thao thức muốn hiểu sâu hơn nền tảng về THÁNH THỂ nhằm giúp giáo dân hiểu biết và yêu mến Bí tích cực trọng này mỗi ngày một hơn.

Lm. Phêrô Y Krơn là linh mục đầu tiên của dân tộc Mnông, Gp. Ban Mê Thuột, một giáo phận truyền giáo với nhiều sắc tộc khác nhau. Sau khi lãnh nhận tác vụ linh mục 2014, cha được giáo phận gởi đi học. Cha Y Krơn ưu tư nhiều về cách dùng các từ về Thần học trong tiếng Mnông sao cho chính xác và không bị hiều nhầm. Cha mong muốn giúp bà con dân tộc của mình sống giáo lý về Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi cách thiết thực hơn. Đề tài được cha nghiên cứu chắc chắn rất hữu ích cho cha trong chương trình truyền giáo cho người Mnông hiện tại và tương lai.

Lm. GB. Nguyễn Văn Linh là một trong những sinh viên trẻ nhất hoàn thành chương trình Thạc sĩ Thần học tại HVCG. Cha dự tuyển vào HVCG khi vừa hoàn thành chương trình của Chủng viện Sao Biển Nha Trang năm 2016. Đề tài luận văn của cha Linh là một đề tài khó nhưng thực tiễn. Giáo sư hướng dẫn, Nt. Ann Trần Thị Nguyệt, nhận định rằng: “Sinh viên đã mạnh dạn giải thích một vấn đề nền tảng của Thần học Tín lý trong bối cảnh người Kitô hữu Việt Nam sống chung với các tín đồ của các tôn giáo khác. Sự mềm dẻo, hòa hợp tàng ẩn tình trạng tương đối hóa đức tin Kitô giáo và hệ quả thực hành.”

Trong lời kết của chương trình BẢO VỆ LUẬN VĂN, Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ., Q. Khoa Trưởng, Chủ tịch Hội Đồng Thẩm Định, đã nhắn nhủ các Tân Thạc sĩ: Tốt nghiệp chương trình STL không phải là điểm kết thúc nhưng là điểm khởi đầu cho chặng đường mới. Hiêp lời tạ ơn Chúa với các Tân Thạc Sĩ của HVCG vì muôn hồng ân Chúa ban xuống trên các cha giúp các cha hoàn thành chặng đường dài gian khổ của sứ vụ học tập nghiên cứu. Hy vọng những kiến thức Thần học và kỹ năng nghiên cứu mà các cha đã nhận được từ HVCG hỗ trợ đắc lực cho các cha trong hành trình làm cho nhiều người nhận biết và yêu mến Chúa hơn.

Nt. Bình Minh