25 Tháng Năm, 2024

Ngày 26 và 27 tháng 4 năm 2024, Học viện Công giáo Việt Nam đã tổ chức kỳ thi Tuyển sinh chương trình Cử nhân Thần học và Thạc sĩ Thần học nhằm tuyển chọn học viên cho năm học sắp tới. Kỳ thi năm nay có 38 thí sinh đăng ký dự thi vào chương trình Cử nhân Thần học (STB) và 6 thí sinh đăng ký dự thi vào chương trình Thạc sĩ Thần học (STL) đến từ các dòng tu và các giáo phận khác nhau.

Khối Cử nhân Thần học thi ba môn: Ngữ văn (150 phút), Giáo lý (100 phút) và Anh văn (100 phút). Phần thi Ngữ văn đem đến cho học viên cách thức suy tư mới mẻ về hình ảnh của gốm. Từ đó, phần tự luận đòi hỏi các học viên khơi mở suy tư về mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa. Đề thi được đánh giá là có tính lô-gích cao và đòi hỏi lối suy tư năng động. Phần thi Giáo lý vẫn ưu tiên cho những kiến thức nền tảng, vốn cần thiết cho một sinh viên Thần học về này.

Chương trình Thạc sĩ Thần học gồm hai chuyên ngành Tín lý và Kinh Thánh với hình thức ba môn thi: Thần Học Căn Bản (120 phút), môn chuyên ngành (120 phút) và Anh văn (100 phút). Đề thi năm nay đòi hỏi thí sinh có những suy tư nền tảng và tiến đến chuyên sâu về mạc khải, cảm thức đức tin và sự sống lại ở chuyên ngành Tín lý, và góc nhìn năng động về lòng thương xót và sự sám hối đối với chuyên ngành Kinh Thánh. Các thí sinh dự thi cho biết đề thi năm nay có tính chuyên môn cao, đòi hỏi học viên ngoài kiến thức thần học nền tảng, còn có hiểu biết rộng về vấn đề cần trình bày và có cảm thức với những vấn đề của thời đại để vận dụng lý giải đem lại câu trả lời thoả đáng về thần học cũng như phù hợp với cảm thức của con người thời đại hôm nay.

Với những nỗ lực cùng với ơn Chúa ban, kỳ thi năm nay đã diễn ra tốt đẹp. Học viện cùng các thí sinh tạ ơn Chúa, mong chờ những kết quả tốt nhất và hy vọng vào một năm học mới thành công.

Lm. Thiên Long