17 Tháng Sáu, 2024

Trong hai ngày 04 và 05/06/2020, Học viện Công giáo (HVCG) đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh lần thứ năm của chương trình Thạc sĩ và thứ tư của chương trình Cử Nhân. Chương trình Thạc sĩ kéo dài từ 2-3 năm, đào tạo hai chuyên ngành Thánh Kinh và Tín Lý. Chương trình Cử nhân kéo dài 5 năm, gồm 2 năm Triết học và 3 năm Thần học.

Thí sinh của chương trình Thạc sĩ dự thi ba môn: Thần Học Cơ Bản (150 phút), Thần Học Chuyên Biệt (120 phút) và Anh Ngữ (180 phút). Thí sinh của chương trình Cử nhân dự thi ba môn: Ngữ Văn (150 phút), Giáo Lý (90 phút) và Anh Ngữ (180 phút)

Đã có 93 thí sinh đăng ký dự thi: 25 thí sinh của chương trình Thạc sĩ (ngành Tín lý: 17; ngành Thánh Kinh: 8); 68 thí sinh của Chương trình Cử nhân. Các thí sinh đến từ 26 dòng tu và 9 giáo phận trải dài từ Lạng Sơn đến Vĩnh Long, trong đó có 5 giáo dân. Đa số các thí sinh của chương trình Thạc sĩ đã hoàn thành chương trình Thần học tại các đại chủng viện của các giáo phận hoặc các học viện liên dòng. Các thí sinh của chương trình Cử nhân đã hoàn thành chương trình đại học, cao đẳng hoặc những chương trình tương đương tại các dòng tu.

Điểm đặc biệt trong năm nay là lần đầu tiên có giáo phận gởi chủng sinh dự thi chương trình Cử nhân Thần học của HVCG; có 3 thí sinh dự tuyển vào chương trình Thần học hệ Cử nhân sau khi đã hoàn thành chương trình Triết học tại học viện khác. Hy vọng một ngày không xa, HVCG sẽ là nơi gặp gỡ, chia sẻ, học tập và nghiên cứu của các thành viên thuộc nhiều giáo phận và dòng tu khắp mọi miền của đất nước Việt Nam.