15 Tháng Bảy, 2024

Chúa Giêsu – Sự Hiện Diện Tuyệt Hảo Của Thiên Chúa

 

Sáng ngày 12/01/2023, Lm. Phêrô Nguyễn Hoàng Hải, Gp. Nha Trang, đã bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ Thần học, chuyên ngành Thánh Kinh, tại Học viện Công giáo Việt Nam. Đề tài sinh viên nghiên cứu và trình bày là Đức Giêsu – Sự Hiện Diện Tuyệt Hảo Của Thiên Chúa Theo Phúc Âm Mat-thêu. Hội đồng Thẩm định Luận văn gồm: Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ., STD., Chủ tịch Hội đồng; Lm. Matthia Phan Anh Linh, CRM., STD., Giáo sư Hướng dẫn; Lm. Giuse Ngô Ngọc Khanh, OFM., SSL., Giáo sư Phản biện 1; Lm. Phaolô Trần Minh Khánh, ĐCVXL, STD Giáo sư Phản biện 2.

Nội dung Luận văn tập trung vào chủ đề Emmanuel. Cha tân Thạc sĩ chọn đề tài này vì cha nhận thấy nhiều giáo dân chưa hiểu sâu về danh Emmanuel mặc dù danh này vẫn được nhắc đến hàng năm vào Mùa Giáng Sinh. Cha hy vọng đề tài Luận văn sẽ mang tính thực tế đối với người đọc. Vì vậy, cha Phêrô cố gắng trình bày cách dễ đọc và dễ hiểu để người giáo dân có thể học hỏi chủ đề này. Đây cũng là điểm son của Luận văn đã được các giáo sư đề cao trong buổi bảo vệ.

Cha Phêrô Nguyễn Hoàng Hải là sinh viên khóa 2 chương trình Thạc sĩ Thần học, chuyên ngành Thánh Kinh của HVCG. Cha bắt đầu chương trình tại HVCG vào tháng 9/2017 khi vừa hoàn thành chương trình tại chủng viện Sao Biển, Nha Trang. Xin chúc mừng cha Tân Thạc sĩ và hiệp lời tạ ơn Chúa với cha nhân dịp hoàn thành chương trình tại HVCG. Ước mong cha Phêrô luôn say mê loan truyền Lời Chúa trong sứ vụ cha sẽ được giáo phận ủy thác.

Tính đến thời điểm hiện nay, HVCG đã đào tạo được 13 Thạc sĩ Thần học (ngành Tín lý: 9; ngành Thánh Kinh: 4). Hầu hết các Thạc sĩ này đang tham gia sứ vụ đào tạo tại các giáo phận và dòng tu.

Nt. Bình Minh