23 September, 2023

THÔNG BÁO
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐỢT II
CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ THẦN HỌC (STL) NĂM 2023

 

– Căn cứ vào Điều 12 và điều 13, mục I, phần I Qui định và Chương trình đào tạo Khoa Thần học Học viện Công giáo Việt Nam (HVCGVN) về việc Tuyển sinh và xét tuyển của HVCGVN;

– Căn cứ vào Quy Định của Ban Tuyển Sinh.

Văn phòng HVCGVN công bố:

Danh sách trúng tuyển Chương trình Thạc sĩ Thần học đợt II năm 2023.

Xem tại đây