25 Tháng Năm, 2024

Khởi đầu hành trình “Tìm Chúa Hài Đồng ngày 16/12/2022, các thành viên lớp STB.K2 dành ít phút đầu ngày cùng với cha Jos. Phạm, Tk.HvCg, xin Chúa chúc lành cho chuyến đi gặp được Ngài tại Mái ấm Thiên Phước. Đây là nơi có 60 em với nhiều hoàn cảnh thể lý, khó khăn khác nhau được quý soeur Mến Thánh Giá Khiết Tâm chăm sóc. Mọi thành viên lớp cùng hòa vào nhịp sống thường nhật của các em để trải nghiệm, để khám phá hình ảnh tươi vui an lành Hài Đồng nơi những nụ cười vô tư dù trong hoàn cảnh khác biệt.

Tạ ơn Chúa, chúng con đã gặp được Ngài!